Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 39ΜW , της εταιρείας ΄΄ GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Γκόριτσα ΄΄ του Δήμου Θηβαίων του Ν. Βοιωτίας.

GORITSA-AIOLOS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-2016