Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση ‘’Πύργος’’ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΗ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΑΕ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ