Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25,5 MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Ράχη Λύκου – Φράσουρι΄΄ Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων και Δ.Ε. Ερυθρών Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στους Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΑΙΟΛΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Α.Ε.-ΘΗΒΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε