Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων της ΄΄ ΄ΒΕΧΡΩ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΧΑΝΙ΄΄ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑ του Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΒΕΧΡΩ Α.Ε -ΒΟΙΩΤΙΑ-ακρ

Σχολιάστε