Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας μεταποίησης εύκαμπτων υλών της «ΤΣΙΜΗ ΑΕ» στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ_ΤΣΙΜΗ ΑΕ- Τ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Σχολιάστε