Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών του ΄΄ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΄΄ ( Πρώην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΗ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ) στη θέση ΄΄ ΣΠΗΛΙΑ΄΄ Τ.Κ. Δροσάτου Δ.Ε Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας