Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ΄΄ Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών υπολειμμάτων και απορριμμάτων ( μη επικίνδυνων ) – κέντρο Διαλoγής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.), παραγωγής RDF και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ ΄΄ της εταιρείας ΄΄ ΕCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Μνήμα Κάτη ΄΄ Δ.Ε. Χαλκίδας Π.Ε. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΕCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ EYBOIA.-1

Σχολιάστε