Φάκελος Τροποποίησης (A.E.Π.Ο) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την εγκατάσταση κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με Κ.Α. ΄΄ 3006066 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΄΄, στη θέση <<ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ >>, του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . DIGEA Κ.Α 3006066-΄΄φραγκιστα ΄΄ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-ακρ

Σχολιάστε