Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ .82557/5356/17-09-19 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων , λόγω αύξησης της ισχύος από 775 MW σε 826 MW για την ανάπτυξη και λειτουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.