Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής αιθερίων ελαίων ,α΄υλών αρωματοποιίας, γεωργικών παρασκευασμάτων ,φερομονών αγροενεργών και προϊόντων βιολογικής γεωργίας της «ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ» στη θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ» Τ.Κ. Ελαιώνα Δήμου Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ -ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ

Σχολιάστε