Φάκελος Μελέτης περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης ΑΕΠΟ κέντρου αποθήκευσης ,συσκευασίας, τυποποίησης προϊόντων της «ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.ΑΕ.» στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας

ΑΛΒΑ -ΒΗΤΑ-ΑΚΡ (1)

Σχολιάστε