Φάκελος Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος  39,95  MW της εταιρείας ” VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.” στις θέσεις  “Πυραμίδα – Χελώνα ” και  ” Κουρμούτσι – Καρδάρα ” του Δήμου Δελφών στο Ν.Φωκίδας

VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ

Σχολιάστε