Φάκελος Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,2 MW της εταιρείας “ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ ” στη θέση  ” Αχλαδότοπος – Ντάρδιζα – Γκούρα – Λούτσα ” του Δήμου Καρύστου Ν.Ευβοίας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝ.ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε

Σχολιάστε