Φάκελος Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 18,5 MW της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.” στη θέση “Παραλία Ζάρακες” του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στο Ν.Ευβοίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε (1)

Σχολιάστε