Φάκελος Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της αρ. 49618/5462/26-07-2010 απόφαση μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 734/36307/27-03-2018 απόφαση μας, για την λειτουργία υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού ( ΙΧΣ), συσκευαστηρίου – παρασκευαστηρίου και άλλων χερσαίων υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας LEMOND CO ΑΒΕΕ σε έκταση 20.000,00 τ.μ. στη θέση “Κακοδίκη”, ΔΕ Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας.

225 08072019 ΕΝΤ (1)

Σχολιάστε