Φάκελος για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ( ΑΕΠΟ ) βιομηχανίας παραγωγής ειδών συσκευασίας της «ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ.» στη θέση «ΧΑΛΚΟΣ» ΤΚ Αγ. Θεοδώρων Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε