Ορθή Επανάληψη-Φάκελος για την ανανέωση – τροποποίηση της αρ. 3556/28-07-2005 απόφασης μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την αρ. 19133/3139/01-06-2011 απόφαση μας (Α.Ε.Π.Ο.), για την λειτουργία πτηνοσφαγείου και μονάδας αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» (πρώην ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΑΒΕΕ ), στη θέση «Φλόκα», του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ. Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολιάστε