Φάκελος για την ανανέωση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης γραμμής μεταφοράς 150 KV και υποσταθμός (Υ/Σ) 20/150 KV αιολικών πάρκων στη θέση “ΠΕΤΡΑ – ΡΑΧΗ” Δημων Κορώνιας και Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ -ΒΟΙΩΤΙΑ-2

Σχολιάστε