Φάκελος για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.» στη θέση «Τσιτομή – Παλαιοπουρνάρα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛΛΟΣ -ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΟ-ΠΑΡΚΟ-ΑΕΤΟΣ-ΑΕ-Δ-ΔΕΛΦΩΝ-ΦΩΚΙΔΑ