Φάκελος Εξαίρεσης για το έργο επείγοντος χαρακτήρα: ΄΄ Αποκατάσταση της ζημιάς του υφιστάμενου τεχνικού επί δημοτικής οδού ( θέση ΠΟΤΑΚΙΑ) εντός οικισμού Πηλίου Εύβοιας ΄΄.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΣΗ ΄΄ ΠΟΤΑΚΙΑ ΄΄ ΥΠΕΝ ΕΥΒΟΙΑ-1

Σχολιάστε