Φάκελος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ. αρ. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 49,07 MW (24,65 MW – 24,42 MW ) στις θέσεις ΠΟΡΤΕΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ-ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ – ΠΛΑΚΩΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ , Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ Ε.Ο.Α- ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ-24.65MW-24.42MW_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε