”Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της 45915/2061/20-09-2012 ΑΕΠΟ όπως αυτή ισχύει ,του έργου της υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη στις θέσεις <<ΜΟΥΚΙΧΡΙ Β΄ >> ΚΑΙ << ΒΑΡΤΟΣ C4>> T.K. Ελαιώνα , Δ.Ε. Άμφισσας , Δήμου Δελφών , Π.Ε. Φωκίδας, από την εταιρεία <<ΔεΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ>

533_206601_2020ΔΙΑΒ

Σχολιάστε