Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) εκκοκκιστηρίου βάμβακος – σποροελαιουργείου της «ΑΦΟΙ Κ. ΒΑΪΤΣΟΥ ΑΒΕΕ» στη θέση ‘’ΣΤΡΙΒΟΣ’’ στην Κάτω Τιθορέα Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ -ΤΡΟΠ-ΑΦΟΙ ΒΑΪΤΣΟΥ ΑΒΕΕ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε