Φάκελος Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ. αρ. 146113/12.7.2005 Κ.Υ.Α. για την ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία του υποτμήματος Σκάρφεια – Θερμοπύλες στο τμήμα . Σκάρφεια – Λαμία του ΠΑΘΕ.

ΦΑΚΕΛ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΡΦΕΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ ΛΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε