Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της αρ. 39695/4450/06-07-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με την αρ, 74981/7641/12- 12-2011 απόφασή μας (ΑΕΠΟ), ως προς την επωνυμία από Κωνσταντίνος Λιάπης σε Ευγενία Λιάπη, για την υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση “Αταλαντονήσι” Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκκρών Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ. ΤΡΟΠ_Ευγενία Λιάπη- Τ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε