Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Λιβαδειάς» στο Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΕΩΣΗΣ -ΤΡΟΠ. ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε