Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «LAFARGE BETON Α.B.E.Ε.» στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑΣ» του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-LAFARGE BETON ABEE- ΦΘΙΩΤΙΔΑ