Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου της εταιρείας «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση ΄΄ΣΙΟΥΡΕΖΑ΄΄ Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ -ΤΡΟΠ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ ΙΚΕ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε