Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης ΑΕΠΟ της βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος – θραύσης ταξινόμησης αδρανών υλικών και μονάδας επεξεργασίας Α.Α.Ε.Κ.Κ. του ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη θέση ΄΄ Γρόθος ΄΄ Ωρεών Δ.Ιστιαίας – Αιδηψου Ν. Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EYBOIA.

Σχολιάστε