Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο της βιομηχανίας παραγωγής πάνελ – γαλβανισμένων συρμάτων Εμπορίας χαλυβουργικών προιόντων ΄΄ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑBEΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ XAΡΑΙΝΤΙΝΗ ΄΄ της Δ.Ε. Θήβας, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.