Φάκελος Ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση ΄΄Ασπρη Ράχη – Μεσοχώρια΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- X. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ-12.6ΜW_ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ-ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ _ΕΥΒΟΙΑ-2