Φάκελος Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Τρίκορφο΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ- ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ-24 MW- Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε