Φάκελος Ανανέωσης της υπ’αριθμό 170737/13.5.11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρείας «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ -ΓΟΥΝΑΡΗΣ- ΜΥΤΑΚΗΣ» η οποία είναι εγκατεστημένη στο 63ο χλμ.της Ε.Ο.Αθηνών -Λαμίας στο Σχηματάρι Ν.Βοιωτίας

ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 63οχλμ.

Σχολιάστε