Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αριθμ.714/08-06-2000 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Νομάρχη Ν.Α. Βοιωτίας, όπως ανανεώθηκε με την αρ. 100948/07-07-2006 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ -ΥΕΝ – ΥΠ . ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, για το έργο: Εγκατάσταση φόρτωσης πλοίων με χύδην βωξίτη της εταιρείας ΄΄ « ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε », στη θέση Περιστερά, Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

ΦΑΚΕΛ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ-ΒΩΞΙΤΕΣ-ΔΙΣΤΟΜΟ-ΒΟΙΩΤΙΑ.