Φάκελος Ανανέωσης της αρ. 4918/10-8-07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε »,στη θέση ΄΄ ΣΚΟΠΙΕΣ΄΄ του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ αναν. ΄΄ ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ