Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του έργου : υφιστάμενης οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπιγκ) Γ΄ τάξης συνολικής δυναμικότητας 380 ατόμων, στην εκτός σχεδίου περιοχής <<Μελίσσια>> του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας ,ιδιοκτησίας της εταιρείας INTERSTATION CAMPING Ε.Π.Ε 

236 19072019 ΕΝΤ..