Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του έργου : «Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.)Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kv του ΘΗΣ ΘΙΣΒΗΣ με το Εθνικό ΣΥΣΤΗΜΑ μεταφοράς (Αθήνα- Αχελώος)και ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ

286 14082019ΕΝΤ (2)

Σχολιάστε