Φάκελος Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,55 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΄ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Ασπροχώματα΄΄ του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ . ΄΄ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΄΄ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Σχολιάστε