Φάκελος Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του του έργου « Κατασκευή οδού Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα ( Τμήμα Β )» στο Ν. Ευρυτανίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΟΔΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-ΑΓΡΑΦΑ- ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ