Φάκελος Ανανέωσης για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της ΚΥΑ με α.π. 37202/94/17-5-1995 για το έργο : «Κατασκευή και λειτουργία του τμήματος από Ράχες έως Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων, της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης» (όπως ισχύει).

ΑΕΠΟ- ΕΡΓΟ_ΤΜ. ΡΑΧΕΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ