Φάκελος Ανανέωσης (ΦΑ) για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 184612/1497/23.04.2008 Κ.Υ.Α. .Ε.Π.Ο. του έργου : «Εκμετάλλευση μεταλλείου σιδηρονικελίου στη θέση «ΚΑΜΠΙΑΣ» Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας, της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.».

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ- ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΑ -Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε