Φάκελος ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταικού σταθμού (Φ/Β)παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.975,28 ΚW της εταιρείας ΄΄ ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ ή ΓΚΟΥΜΟΥΛΑ΄΄ του Δ.Δ. Ύπατου στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ . ΄΄ ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΄΄ .ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Σχολιάστε