Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ Λατομείου Αδρανών Υλικών της «ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΑ» Δήμου Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας.