Εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 3. με την επωνυμία ΄΄ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Ι.- ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γ. <<ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ>> ΄΄

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ(1)

ΜΕΤΠΛΑΣΤ (ΒΟΙΩΤΙΑ) 2021 -(1)