Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού (Ε.Δ.Ε.Κ.) από την Πέμπτη 16/03/2023 – Λήψη μέτρων – Δελτίο Τύπου – Αυξημένη ετοιμότητα

Δελτίο Τύπου  ΕΔΕΚ 16-03-2023