Έναρξη Ψεκασμού για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε.Ευβοίας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022