ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Απαγορευμένες Ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Ευλογιάς των προβάτων και αιγών – Διακίνηση ζωοτροφών από επιχειρήσεις ζωοτροφών που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους εντός των ζωνών προστασίας/επιτήρησης».