Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12,6MW στη θέση ¨ ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ 2 ¨ των Δ.Ε. Μάνδρας και Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και στην Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, της εταιρείας ¨ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε¨