Δελτίο Τύπου της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου της Διαπαραταξιακής Επιτροπής

1 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ(α)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ(β)

Πρόσκληση Διαπαραταξιακής 14-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ