Δελτίο Τύπου: ʺΕνημέρωση κτηνοτρόφων για την ισχύουσα κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2018 – Π.Ε. Βοιωτίας ʺ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_2018_ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολιάστε